Vår specialitet är bearbetning och vidareförädling i aluminium. Dels som underleverantörer till aluminiumindustrin dels som direktleverantör till svenska och skandinaviska företag i de flesta branscher. Vi som arbetar vid Näshult har lång och gedigen erfarenhet från mekanisk industri och bearbetning. Och framförallt: vi kan aluminium, förutsättningarna och kraven! En trygghet för Dig som beställare.

Jan-Erik Schönborg & Jonas Nyström